top of page
לוגו עברית _שקוף.png

מעגלי נשים

ייעודה המרכזי של תכנית 'מעגלי נשים' - הקמת קבוצות קהילתיות לנשים המתמודדות עם מציאות חיים מורכבת. הקבוצות מאפשרות לנשים לעבור תהליך צמיחה אישי וקהילתי, חיזוק והכרה במסוגלות האישית ובמשאבים הרוחניים שלהן, תוך לימוד ופיתוח מיומנויות וכישורי חיים. 

הקבוצה מהווה עבור הנשים מעגל להקשבה, לתמיכה הדדית ולמזור. מקום המאפשר עיסוק בשאלות של משמעות החיים לאור שינויים במעגל החיים וחוסן במצבי משבר. הלימוד במפגשים מתקיים באמצעות טקסטים יהודיים, שירה עברית ומקורות ספרותיים מגוונים, ובנוסף מפגש עם מרצים מתחומי דעת שונים וסדנאות סביב החגים.

קרן בכבוד תיזום הרחבת התכנית בשיתוף קהילות התנועה, וזאת כחלק מקידום תחום 'מעורבות חברתית' ותרומת הקהילה למרחב העירוני.

שכנים

התנועה ליהדות רפורמית פועלת לאור הערך היהודי של 'תיקון עולם', מחויבת לטיפוח סובלנות דתית ותרבותית ולהבטחת שוויון לכל אזרחי ישראל. התנועה הרפורמית בישראל פועלת לקידום חברה משותפת, מתוך אמונה, שכל בני האדם נבראו בצלם אלוהים, כבוד לתרבויות ולדתות שונות, תוך מאבק בגזענות הפושה בחברה הישראלית.

התכנית מלווה על ידי קרן בכבוד ופועלת ליצירת מפגש ושיח פורה ומכבד בין משפחות ויחידים, אזרחים יהודים וערבים במדינת ישראל. התכנית שואפת לצמצם את הזרות בין המגזרים, ולבנות בסיס משותף להכרות, לחברות, ולחיים משותפים. כשהדגש על בניית קשרים אותנטיים וחווית יחד. 

התכנית מפגישה משפחות יהודיות מקהילות רפורמיות ברחבי הארץ עם משפחות ערביות מקהילות שכנות לסדרת מפגשים המובנית ומונחית בקו, מנחים יהודים וערבים.

שילוב אנשים עם מוגבלות

יצירת דרכי השתתפות והסרת חסמים, כך שכל אדם, ללא קשר למוגבלותו, יקבל יחס שווה ולכל חבר/ה בקהילותינו תעמוד הזכות לממש את הפוטנציאל הגלום בו/ה ולחוש שהתרומה הייחודית שלו/ה מוערכת.

קרן בכבוד פועלת לשילוב אנשים עם מוגבלות בקהילות התנועה הרפורמית והרחבת תכניות משותפות עם מסגרות וקהילות וארגונים של ישראלים עם מוגבלות.

תיקון עולם

קרן בכבוד מקיימת תכניות מעורבות חברתית וגמילות חסדים בשיתוף קהילות התנועה ומוסדותיה, שמטרתן ביסוס תפיסה של אחריות וסולידריות חברתית ותרבות של נתינה ועשייה באורח החיים הקהילתיים.

קרן בכבוד פועלת לפיתוח קהילתי, לגיבוש המנהיגות המתנדבת ולחיזוק נוכחות הקהילות בישובים השונים באמצעות הנעת מיזמים חברתיים, תוך בנייה ותמיכה בקשר עם ארגוני רווחה וסיוע. 

קרן בכבוד תגבש ותפתח את תחום הקיום המשותף היהודי-ערבי בשיתוף קהילות התנועה. 

קרן בכבוד תפעל לקידום תחום הנגישות ופעילות בקרב ישראלים עם צרכים מיוחדים.

bottom of page